Cand este obligatoriu auditul intern


Auditul intern este obligatoriu pentru toate entitatile ale caror situatii financiare sunt supuse auditului statutar si vizeaza examinarea obiectiva a activitatii companiilor in ceea ce priveste controlul si managementul riscului si procesele de conducere al acestuia. 


Obiectivul unui audit intern este de a imbunatati activitatea unei companii, auditorii interni avand un rol important pentru a acoperi a arie larga de revizuiri/evaluari in functie de obiectivele si cerintele managementului.

Rolul auditorilor interni prin misiunile de audit intern pe care le desfasoara este sa evalueze daca riscurile sunt evaluate corespunzator de management. Responsabilitatea conducerii entitatii este aceea de a protejate bunurile companiei si sa se asigure ca procedurile de management sunt corect realizate.

Cand este obligatoriu auditul intern

Auditul intern este obligatoriu doar pentru entitatile care au obligatia auditarii situatiilor financiare, acesta nefiind obligatoriu pentru entitatile care opteaza pentru auditarea acestora. Obligatia auditarii situatiilor financiare este pentru entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele pentru cel putin doua din criteriile urmatoare:

-totalul activelor: 16.000.000 lei;

-cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;

-numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Neefectuarea auditului intern pentru entitatile care au obligatia de a efectua audit statutar al situatiilor financiare potrivit legii, constituie contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.