0766 557 204

Servicii contabile


Oferim servicii contabile personalizate de evidenta contabila si servicii contabile conexe pentru companii si entitati economice mici, mijlocii si mari din Bucuresti si Ilfov. 

Evidenta contabila cuprinde:

 

 • Inregistrarea fiecarui document, contract, tranzactie

 • Comunicarea cu clientul cu privire la informatiile contabile, cu accent pe aspecte fiscale

 • Consultanta contabila si fiscala cu privire la diversele tranzactii prezente si viitoare

 • Calculul impozitului pe profit si explicarea rezultatului

 • Calculul TVA si explicarea rezultatului

 • Situatii clienti, furnizori

 • Intocmirea Jurnalului de Cumparari

 • Intocmirea Jurnalului de Vanzari

 • Intocmirea Registrului de Casa

 • Intocmirea registrului Jurnal

 • Intocmirea Balantei de verificare

 • Intocmirea declaratiilor 100,101,112,300,392,394,390, etc

 • Punctarea fisei pe platitor de la Administratia Financiara cu situatia contabila

 • Depunerea la Administratia Financiara a diverselor declaratii necesare

 • Intocmirea si certificarea Bilantului contabil

 • Intocmirea evidentei Revisal

 • Intocmirea documentelor de salarizare

 • Consultanta cu privire la aspecte de salarizare

 • Intocmirea situatiilor privind rambursarea de TVA

 • Intocmirea situatiilor necesare auditului anual

 • Reprezentare la controalele efectuate de organele fiscale

 

* Tarifele noastre pentru evidenta contabila completa sunt calculate in functie de volumul documentelor contabile, numarul de salariati si complexitatea activitatii. Nu luam in calcul cifra de afaceri, rulajul lunar sau alti indicatori nerelevanti care nu ne afecteaza timpul de lucru. 

Servicii contabile


Oferim servicii contabile personalizate, de evidenta contabila si servicii de contabilitate conexe pentru companii si entitati economice mici, mijlocii si in crestere din Bucuresti si Ilfov.

Evidenta contabila cuprinde:
 • Inregistrarea fiecarui document, contract, tranzactie

 • Comunicarea cu clientul cu privire la informatiile contabile, cu accent pe aspecte fiscale

 • Consultanta contabila si fiscala cu privire la diversele tranzactii prezente si viitoare

 • Calculul impozitului pe profit si explicarea rezultatului

 • Calculul TVA si explicarea rezultatului

 • Situatii clienti, furnizori

 • Intocmirea Jurnalului de Cumparari

 • Intocmirea Jurnalului de Vanzari

 • Intocmirea Registrului de Casa

 • Intocmirea registrului Jurnal

 • Intocmirea Balantei de verificare

 • Intocmirea declaratiilor 100,101,112,300,392,394,390, etc

 • Punctarea fisei pe platitor de la Administratia Financiara cu situatia contabila

 • Depunerea la Administratia Financiara a diverselor declaratii necesare

 • Intocmirea si certificarea Bilantului contabil

 • Intocmirea evidentei Revisal

 • Intocmirea documentelor de salarizare

 • Consultanta cu privire la aspecte de salarizare

 • Intocmirea situatiilor privind rambursarea de TVA

 • Intocmirea situatiilor necesare auditului anual

 • Reprezentare la controalele efectuate de organele fiscale

* Tarifele noastre pentru evidenta contabila completa sunt calculate in functie de volumul documentelor contabile, numarul de salariati si complexitatea activitatii. Nu luam in calcul cifra de afaceri, rulajul lunar sau alti indicatori nerelevanti care nu ne afecteaza timpul de lucru.

Read more Cere oferta

EXPERTIZA CONTABILA


Expertizele contabile efectuate de ContField au ca obiectiv principal cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiare sau cu privire la diverse tratamente fiscale.

Expertiza contabila reprezinta un concept care se deosebeste de audit, control, revizie sau verificare intrucat contine in sine ideea de exprimare libera a expertului contabil in ceea ce priveste obiectivele sau faptele asupra carora s-a efectuat expertiza contabila, si presupune reconstituirea realitatii unor operatiuni de natura economica si/sau financiara pe baza cercetarii documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate.

Rezulta ca expertiza contabila este prin excelenta o lucrare critica, cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si materiale, ci si parerea expertului contabil asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Expertiza contabila presupune interpretarea datelor din evidentele contabile si furnizarea de opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate analizat, si in final, eleborarea concluziilor pe baza constatarilor facute care se vor regasi in raportul de expertiza contabila.

Read more Cere oferta

AUDIT FINANCIAR


Serviciile de audit financiar se realizeaza conform Standardelor Camerei Auditorilor Financiari din Romania si Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

Scopul unui audit asupra situatiilor financiare este de a emite o opinie obiectiva si motivata pe baza informatiilor cuprinse in situatiile financiare asupra performantelor si starii entitatii auditate si pentru a stabili daca situatiile financiare anuale sunt in conformitate cu cerintele legale, printr-o abordare orientata catre risc, fundamentata pe principiile si normele de audit nationale si internationale.

Necesitatea unui serviciu de audit financiar sau de analiza a riscurilor specifice afacerii dumneavoastra poate fi ceruta de parteneri interni sau externi, aceasta cerinta putand fi rezolvata prin punerea la dispozitie a unei opinii obiective si calificate asupra performantelor financiare a companiei pe care o detineti.

Auditurile noastre cuprind si investigarea controalelor si procedurilor operationale din punctul de vedere al consecintelor asupra unui control intern eficient.

Read more Cere oferta

AUDIT INTERN


Prin acest serviciu specialistii nostrii in audit intern evalueaza sistemele de control intern cu scopul identificarii riscurilor pe care le are de infruntat entitatea auditata.

Activitatea de audit intern cuprinde:

 • Evaluarea sistemelor contabile si de control intern

 • Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiilor contabile

 • Asigurarea respectarii dispozitiilor entitatii

 • Identificarea riscurilor principale

 • Formularea de propuneri pentru a imbunatati procesele desfasurate in cadrul entitatii

 • Emiterea raportului de audit intern tinand cont de obiectivele si limitarii entitatii auditate

Read more Cere oferta

REFACERE EVIDENTA CONTABILA


Situatii nedorite cum ar fi evidenta contabila gresita, incompleta, neefectuata pe o perioada indelungata de timp, pierduta sau deteriorata, impun refacerea evidentei contabile.

Refacerea evidentei contabile cuprinde:

 • Corectarea erorilor de inregistrari contabile

 • Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe

 • Corectarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile si depunerea lor la administratia financiara

 • Punctarea fisei pe platitor de la Administratia Financiara cu evidenta contabila

 • Refacerea balantelor de verificare

Read more Cere oferta

VERIFICARI LUCRARI CONTABILE


Prin acest serviciu , ContField , prin expertii sai contabili isi propun sa asigure o dubla verificare a companiei-client ce are ca obiectiv principal verificarea lucrarilor contabile.

Misiunea  de verificare a lucrarilor contabile urmareste obtinerea unei garantii a imaginii fidele a tuturor  inregistrarilor contabile si a tuturor operatiunilor prin lucrari de verificare punctuale, in timp real sau cu o frecventa periodica care sa reduca la minimum posibilitatea existentei unor erori contabile.

Verificarea lucrarilor contabile cuprinde si verificarea corectitudinii  calcularii si declararii impozitelor si taxelor. Daca lucrarile de verificare se efectueaza pana la data de raportare catre institutiile statului, atunci putem acorda asistenta la intocmirea declaratiilor periodice.

Serviciile de verificare a lucrarilor contabile furnizate de ContField se pot extinde asupra tuturor lucrarilor contabile sau se pot concentra numai asupra unor aspecte cheie ale activitatii clientului.

Verificarea lucrarilor contabile urmareste obtinerea unei ,,imagini fidele’’ la indemana managerilor cu privire la calitatea muncii realizate de personalul propriu al companiei.

Read more Cere oferta