beneficii dividende repartizate trimestrial


Firmele au posibilitatea de a repartiza dividende trimestrial catre asociati sau actionari in timpul derularii exercitului financiar incepand cu trimestrul trei al anului 2018. Daca aleg aceasta posibilitate vor fi obligate sa intocmeasca situatii financiare interimare.


In acest context al modificarilor legislative microintreprinderile devin mult mai atractive ca forma de organizare, anteprenorii avand o sursa constanta de lichiditati, fara sa mai fie nevoie sa astepte aprobarea situatiilor financiare anuale si repartizarea profitului. Singurul minus va consta in crestea costurilor legate de inventariere, servicii contabile si audit. 

Pentru a putea intocmi situatii financiare intermediare, firmele vor fi obligate sa inventarieze patrimoniul propriu, rezultatele inventarierii fiind prinse in contabilitatea curenta si reflectate in balanta de verificare ce va sta la baza intocmirii situatiilor financiare intermediare. Situatiile finaciare intermediare trebuie sa fie aprobate prin adunarea generala a asociatiilor/actionarilor prin care se va decide repartizarea dividendelor, cat se va repartiza din profit si termenul pentru plata dividendelor. Cota de impozitare a dividendelor este de 5%.

Pentru firmele care au raportate pierderi contabile din anii anteriori, mai intai se va proceda acoperirea acestor pierderi si mai apoi daca mai exista sume de bani acestea se vor putea repartiza pe dividende.

Persoanele care vor obtine venituri din dividende si din alte surse ce depasesc echivalentul a 12 salarii minime brute in cuantum de 22.800 lei vor datora suplimentar contributia la sanatate (CASS) in cota de 10%. Prin comparatie persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza contributii sociale pentru pensii (CAS) de 25% si CASS de 10% raportate la salariul minim brut pe tara, de 1900 lei/luna. De asemenea pentru PFA-uri in sistem real vor avea un impozit de 10% care se va aplica la venitul net sau dupa caz norma de venit. 

Pentru optimizarea costurilor fiscale trecerea de la PFA la microintreprindere va fi o oportunitate, costurile fiind mult mai reduse. 

Anteprenorii care sunt incadrati ca salariati vor putea alege sa incaseze dividende ca asociati/actionare intr-o microintreprindere care urmare a diferentei dintre gradul de impozitare de aproximativ 75 % din venitul net pentru munca salariala si putin peste 20% din venitul net lunar realizat este la nivelul salariului minim pe economie iar pe masura ce veniturile realizate cresc acest procent ajungand putin peste 7% pentru veniturile mari.

Aceasta beneficiu de a putea incasa bani trimestrial ar putea duce la o creste a numarului de microintreprinderi si o scadere a numarului de PFA-uri si contracte de munca.