modificari codul muncii-din 7 august 2017


Modificarea si completarea codului muncii conform Legii 53/2003 a fost publicata  in MOf nr. 644 din 7 august 2017, modificarile fiind substantiale incluzand definirea muncii nedeclarate si vizand in principal munca la ,,gri'' si munca la ,,negru''.


Ca prim element contractul de munca se incheie in forma scrisa anterior inceperii activitatii de catre salariat, o copie a acestuia fiind pastrata la locul unde se presteaza activitatea (birou, punct de lucru, etc), incalcarea acestei prevederi fiind sanctionata cu o amenda de 10.000 lei. Transmitea contractului de munca in REVISAL va fi facuta ca si pana acum anterior inceperii activitatii.

Munca nedeclarata este definita astfel:

-primirea la munca a unei persoane fara a incheia un contract individual de munca in forma scrisa in ziua anterioara inceperii activitatii;

-primirea la munca a unei persoane la care nu a fost trimis contractul individual de munca in REVISAL;

-primirea la munca a unui salariat care are contractul individual de munca suspendat;

-primirea la munca a unui salariat cu contract individual de munca cu timp partial in afara programului de lucru stabilit.

Un alt element semnificativ il reprezinta obligatia de a tine la locul de munca o evidenta zilnica cu orele prestate de salariat inclusiv ora de incepere si ora de sfarsit a programului de lucru.

Orice modificare adusa contractului individual de munca (modificare salariu de incadrare, functie, etc.) va trebui transmisa in programul de REVISAL inainte sa produca efecte, fiind abrogat termenul de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Aceste modificari se vor face prin incheierea unui act aditional anterior producerii efectelor asupra contractului individual de munca.

Amenzi:

-Se va sanctiona cu o amenda de 20.000 lei primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca;

-Se va sanctiona cu o amenda de 20.000 lei primirea la munca a unei persoane careia nu i-a fost transmis contractul individual de munca cu cel putin o zi inainte in REVISAL;

-Se va sanctiona cu o amenda de 20.000 lei primirea la munca a unui salariat care are contractul individual de munca suspendat;

-Se va sanctiona cu o amenda de 10.000 lei primirea la munca a unui salariat in afara orelor de lucru stabilite in cadrul contractelor de munca cu timp partial.

Aceste amenzi vor putea fi achitate pe jumatate in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal, inspectorul de munca trebuind sa faca mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal de constatare.

Pentru primele trei cazuri inspectorul de munca va putea suplimentar sa suspende activitatea entitatii, reluarea acesteia putand fi facuta dupa achitarea contraventiei si remedierea deficientelor care au dus la sistarea activitatii conform procesului verbal de constatare.