dosarul preturilor de transfer in 2016


Potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 442/2016,sunt stabilite cuantumul tranzactiilor, termenele de intocmire,continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer.


Acest ordin mai prevede si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer, ale carui prevederi se aplica deja de la momentul aparitiei documentului. Dosarul preturilor de transfer este obligatoriu pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili si care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valare totala anuala, calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu persoane afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egala cu urmatoarele plafoane:

- 200.000 euro, exclusiv TVA pentru dobanzile inregistrate cu serviciile financiare, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 250.000 euro, exclusiv TVA in cazul prestarilor de servicii, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 350.000 euro, exclusiv TVA in cazul tranzactiilor privind achizitia/vanzarea de bunuri corporale si necorporale, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Daca acesti contribuabili incadrati in categoria marilor contribuabili, nu depasesc aceste plafoane, atunci nu sunt obligati sa depuna dosarul preturilor de transfer. 

Termenul de depunere a dosarului preturilor de transfer este data de 25.03 a anului urmator anului de referinta, iar daca acest dosar este solicitat intr-o perioada intermediara, obligatia de intocmire si prezentare este de 10 zile calendaristice de la data solicitarii.

Pentru contribuabilii mici si mijlocii care desfasoara tranzactii cu parti afiliate, dosarul preturilor de transfer este obligatoriu doar la solicitarea organelor de inspectie fiscala, termenul de intocmire si prezentare fiind cuprins intre 30 si 60 de zile caledaristice, acesta putand fi prelungit o singura data cu 30 de zile, in cazul depasirii urmatoarelor plafoane:

- 50.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru servicii financiare, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 50.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 100.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitia/vanzarea de bunuri corporale si necorporale, calculate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

Principalele obiective in verificarea dosarului preturilor de transfer este stabilirea realitatii tranzactiilor si justificarea substantei economice a tranzactiilor cu partile afiliate, pentru a nu fi incadrate de organul fiscal la tranzactii fictive.