scutire pentru domeniu it


Prin OMFP 835/2015 care a intrat in vigoare pe 30 iulie, a fost eliminat domeniul specializarii absolvite pentru IT. Astfel a fost abrogata Anexa nr.2 din OMFP1479 /2013 care conditiona scutirea de impozit pe veniturile angajatilor din IT.


Conform noului ordin la art 1 lit. c se prevad urmatoarele: ,, au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una din activitatile prevazute in anexa''. Astfel a fost eliminata mentiunea ,, avand inscrisa una din specializarile cuprinse in Anexa nr. 2, si presteaza efectiv una din activitatile prezentate in Anexa nr. 1'', prevazuta in vechiul ordin.    

Noul ordin prevede ca de scutire beneficiaza si cetatenii membri ai UE si  Spatiului Economic European, cat si Confederatiei Elvetiene, si a caror diplome sunt echivalate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.