Servicii ContField


Audit intern


Prin acest serviciu specialistii nostrii in audit intern evalueaza sistemele de control intern cu scopul identificarii riscurilor pe care le are de infruntat entitatea auditata.

Activitatea de audit intern cuprinde:

 

  • Evaluarea sistemelor contabile si de control intern

  • Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiilor contabile

  • Asigurarea respectarii dispozitiilor entitatii                                                                              

  • Identificarea riscurilor principale    

  • Formularea de propuneri pentru a imbunatati procesele desfasurate in cadrul entitatii

  • Emiterea raportului de audit intern tinand cont de obiectivele si limitarii entitatii auditate