Servicii ContField


Audit financiar


Serviciile de audit financiar se realizeaza conform Standardelor Camerei Auditorilor Financiari din Romania si Standardelor Internationale de Raportare Financiara.

Scopul unui audit asupra situatiilor financiare este de a emite o opinie obiectiva si motivata pe baza informatiilor cuprinse in situatiile financiare asupra performantelor si starii entitatii auditate si pentru a stabili daca situatiile financiare anuale sunt in conformitate cu cerintele legale, printr-o abordare orientata catre risc, fundamentata pe principiile si normele de audit nationale si internationale.

Necesitatea unui serviciu de audit financiar sau de analiza a riscurilor specifice afacerii dumneavoastra poate fi ceruta de parteneri interni sau externi, aceasta cerinta putand fi rezolvata prin punerea la dispozitie a unei opinii obiective si calificate asupra performantelor financiare a companiei pe care o detineti.

Auditurile noastre cuprind si investigarea controalelor si procedurilor operationale din punctul de vedere al consecintelor asupra unui control intern eficient.